Izgradnja objekta „Kombinovana dečija ustanova“ na Novom Beogradu

Korisnik: Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje
Klijent: Graditelj-Beograd a.d.
Objekat: Izgradnja objekta „Kombinovana dečija ustanova“ u bloku 61 na Novom Beogradu
Vrsta radova: Elektro radovi, Mašinski radovi
Površina: 2370 m2
Godina: 2014