Usluge

Pružamo sve vrste usluga u domenima inženjeringa, projektovanja i konsaltinga.

Inženjering:

 • Elektro radovi (sve vrste instalacija slabe i jake struje, uključujući i trafo stanice i dalekovode);
 • Mašinski radovi (kompletne HVAC instalacije);
 • Građevinsko – zanatski radovi.

Posedujemo „Veliku licencu“ i reference za izvođenje radova na spomenicima kulture i nacionalnim parkovima. Licenca takođe pokriva diplomatsko-konzularne objekte.

Projektovanje:

 • Arhitektura;
 • Enterijeri;
 • Projektovanje svih vrsta instalacija (elektro, mašinske, VIK).

Posedujemo „Veliku licencu“ i reference za projektovanje na spomenicima kulture i nacionalnim parkovima. Licenca takođe pokriva diplomatsko-konzularne objekte.

Konsalting:

 • Pribavljanje građevinskih dozvola i druga neophodna tehnička dokumentacija;
 • Komunikacija sa javnim i privatnim institucijama;
 • Knjigovodstvo za strane partnere;
 • Kompletan Project menadžment;
 • Usluge uvoza i izvoza.