Izgradnja osnovne škole „Danilo Kiš“ u Beogradu

Korisnik: Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje
Klijent: Graditelj-Beograd a.d.
Objekat: Izgradnja osnovne škole u okviru stambeno poslovnog kompleksa Stepa Stepanović u Beogradu
Vrsta radova: Elektro radovi, Mašinski radovi
Površina: 6310 m2
Godina: 2014