Bob na šinama u ski centima Kopaonik i Zlatibor

Korisnik: JP „Skijališta Srbije“
Klijent: Ministarstvo finansija i privrede
Objekat: Bob na šinama u ski centrima Kopaonik i Zlatibor
Vrsta radova: Građevinski radovi, Elektro radovi, Mašinski radovi, Hidrotehničke instalacije
Godina: 2014