Izgradnja objekata 6V i 6E na lokaciji kompleksa „Stepa Stepanović“ u Beogradu

Klijent: Građevinska direkcija Srbije
Objekat: Izvođenje radova na izgradnji objekata broj 6V i 6E sa pripadajućom opremom i unutrašnjim instalacijama na lokaciji kompleksa „Stepa Stepanović“ u Beogradu, na Voždovcu
Vrsta radova:  Elektro radovi i mašinski radovi
Površina: 10.880 m2
Godina: 2013