Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Dubljanska 43-45 u Beogradu

Klijent: Exetera d.o.o. Beograd
Objekat: Izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u ulici Dubljanska 43-45 u Beogradu
Vrsta radova: Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, elektro radovi, mašinski radovi i instalacije ViK
Površina: 2516 m2
Godina: 2013