Nadogradnja poslovnog objekta „Belgrade Office Park“

Korisnik: TM Immo d.o.o. Novi Beograd
Klijent: Gradina d.o.o. Beograd
Objekat: Nadogradnja poslovnog objekta „Belgrade Office Park“
Vrsta radova: Elektro radovi, Mašinski radovi, Instalacije ViK
Površina: 5000 m2
Godina: 2017