Završeni radovi na adaptaciji odeljenja za transplataciju koštane srži Kliničkog centra Srbije

U konzorcijumu sa firmama Balkan-Gradnja d.o.o. Beograd i Elingzo d.o.o. Beograd, završeni su radovi na adaptaciji Odeljenja za transplataciju koštane srži, Kinika za hematologiju, Kliničkog centra Srbije.