Adaptacija dela prostora I sprata u ATC Železnik

Klijent: Telekom Srbija a.d.
Objekat: Adaptacija dela prostora I sprata u ATC Železnik za potrebe smeštaja nove telekomunikacione opreme
Vrsta radova: Građevinski i građevinsko zanatski radovi, Elektro radovi, Mašinski radovi
Površina: 130 m2
Godina: 2016