Završeni radovi na adaptaciji dela objekta KN-167 u VTI „Žarkovo“, za potrebe izgradnje „Bele sobe“

U konzorcijumu sa firmom Noris Inžinjering d.o.o. Beograd, završeni su radovi na adaptaciji dela objekta KN-167 (stara oznaka KN-44) u vojnom kompleksu Vojnotehničkog instituta „Žarkovo“ u Beogradu, za potrebe izgradnje „Bele sobe“.