Završeni radovi na telefonskoj centrali ATC Železnik – Telekom Srbija

Kompletiran je projekat zamene opreme u objektu ATC Železnik Telekoma Srbije.

Ugradili smo 4 nova klima uređaja našeg partnera RC Group, od kojih su tri NEXT 100 i jedan NEXT 60, ukupne rashladne snage 314kW sa dvostrukim krugom direktne ekspanzije i jednim krugom hladne vode.

Ugrađena je i prateća oprema kao što su podni ventilatori, automatika, kablovi, itd.